Anaokul

Anaokul

Anaokul

Okulumuzda Okul Öncesi ;

Okul öncesi eğitimi, öğrencilerin zihinsel ve kişisel gelişimlerinin %70’ini tamamladıkları bir dönemdir. Bu sebeple oklumuzda düşünme becerisine dayalı eğitim programı uygulanır.

Çocukların sosyal ve duygusal gelişimleri ile akademik temellerini dengeli bir şekilde oluşturmayı amaçlayan programda; merak etme, keşfetme, sorgulama, neden-sonuç ilişkisi kurma, sonuç çıkarma, topluluk önünde kendini ifade etme ve özgüven sahibi olma önem verilen temel beceriler arasındadır.

Öğrencilerimiz; Türkçe Etkinliklerinde dinlediğini anlar, sorulan sorulara cevap verir, farklı yapılarda cümleler ve sözcükler kullanır, kelime dağarcığını geliştirir, okuma yazma bilmese de yaş grubuna uygun kitaplarla zaman geçirerek okuma alışkanlığı kazanır, yerli-yabancı yazar ve çizerleri tanır, kütüphanede zaman geçirir, yabancı dilleri öğrenmek için sağlam bir altyapı oluşturur.

Oyun Etkinliklerinde oyun kurmayı, kurulan bir oyunda katılımcı olmayı, kurallara uymayı, paylaşmayı, sıra beklemeyi öğrenir. Bedenini tanır ve kaslarını geliştirir. Bilişsel Etkinliklerde uzun yıllar sürecek eğitim öğretim hayatı için ihtiyaç duyacağı temel bilgileri öğrenir ve içselleştirir. Grafik oluşturma, problem çözme, dikkat çalışmaları, tangram ve sudoku gibi uygulamalarla analitik düşünme becerisini geliştirir.

Fen ve Doğa Etkinliklerinde her hafta laboratuvarda deney yapar, araç gereçleri kullanmayı öğrenir. Tahmin yürütür, gözlem yapar, tahminiyle çıkan sonucu karşılaştırır. Her temanın sonunda bir mutfak etkinliği yaparak mutfak araç gereçlerini kullanmayı öğrenir.

Sanat Etkinliklerinde estetik algısını geliştirir. Tüm dünyadan pek çok sanatçıyı ve eseri tanır, kendine göre yorumlar. Mandala ve üç boyutlu boyama çalışmalarıyla dikkat süresini arttırır.